0.00
0
0
Subtotal: 0.00
Geen producten in je winkelwagen.

Het vuur van de ziel: Chakra 2

15.00

Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena met inleiding en meditatie van Gerrit Gielen.

Chakra 2: Het navelchakra: verbinding, emotie en seksualiteit

Het tweede, ook wel navel chakra genoemd, is een energie centrum in je buik. Het is het centrum van emotionaliteit, intimiteit en relaties.

De meesten van ons dragen sporen van pijn en trauma mee in dit chakra.

In deze innerlijke reis zal Maria Magdalena je meenemen op een innerlijke reis naar het navel chakra, en je uitnodigen te onderzoeken hoe de energie daar stroomt.

Kan het vuur van jouw ziel dit centrum inspireren en aantrekken wat bij jou past en jou vreugde geeft?  Zijn er donkere plekken die vragen om het licht van jouw bewustzijn? Je krijgt suggesties en handvatten om zelf dit chakra te ‘lezen’ en te helen.

Deze tekst gaat hieronder verder in de omschrijving.

Beschrijving

NB Deze bijeenkomst maakt deel uit van een traject (Innerlijke reis door de zeven chakra’s) maar is heel goed los te volgen. Het is wel behulpzaam als je de tekst over het gehele traject een keer doorleest.


Je ontvangt 3 audio opnames en een PDF transcriptie

Een inleidende meditatie van Gerrit Gielen en een channeling van Pamela Kribbe. Ook ontvang je een link naar de bonus video en kan je de audio opname hiervan downloaden. De duur van deze opnames samen is 57 minuten en je ontvangt ze direct na je bestelling in je mailbox.

Deze bundel maakt deel uit van de serie ‘Het vuur van de ziel’ die heeft plaatsgevonden bij Lichtwerkers Nederland, 1 oktober 2023.


Nieuw: PDF

Naast de audio opnames ontvang je nu ook het tekstbestand van de channeling. Dit is een extra service. De channelings worden uitgeschreven door vrijwilligers en zijn meestal een paar dagen na het evenement beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen kan het echter weken of zelfs maanden duren voordat ze beschikbaar zijn. Het PDF bestand kan achteraf worden gedownload via je bestellingsmail of account. De uitgeschreven tekst is in het Nederlands en kan gebruikt worden om door een vertaal programma te halen zodat je deze kunt lezen in je moedertaal.


Reacties van deelnemers:

“Beste Pamela en Gerrit, Ik heb echt de behoefte om dit eens te zeggen: ik beluister al de downloads van het navelchakra niet 1 maal, niet 2 maal maar wel 10 keer en het zal daar zeker niet bij ophouden. Om langs deze weg te zeggen: ik vind dit werk écht héél goed…ik heb daar héél veel aan… en jullie geven me daardoor ook héél veel. Het raakt me en doet me als vanzelf van jullie houden. Het moest maar eens gezegd worden!! Liefs, van harte.”

“Het vuur van de ziel… En dat is het voor mij. Dank! Het wortelchakra en het navelchakra zó aangeboden en op dit moment zijn ze voor mij zo bewust wordend en ontwakend… Samen met wat ik beluister van Wieteke en Davy… Het doet me zo goed en ik kan steeds meer de vrijheid en vrede voelen met wat ik hier op deze aarde aan het doen ben.. Liefde voor jullie allen.”

“Ik ben heel dankbaar voor de beschrijving over de chakra’s en aura’s. Heel verhelderend en rustgevend voor me… Warme groet.”

Algemene informatie over het navelchakra

Uit het eerder gedeelde artikel over aura’s, chakra’s en auralezen van Pamela Kribbe:

“Het navelchakra bevindt zich in je buik, ongeveer twee centimeter onder je navel. Het is het centrum van emoties en emotioneel geladen relaties met andere mensen. Vanuit je navelchakra beleef je op een heel directe wijze je gevoelens, voordat die door je verstand of je geweten worden geïnterpreteerd of ‘stuk geredeneerd’. In dit centrum ligt je vermogen tot ‘instinctief weten’, een vermogen dat we bijvoorbeeld kennen in situaties van crisis of grote bedreiging. Maar ook eerste indrukken, die je spontaan van mensen of omgevingen opdoet, vallen onder de categorie ‘instinctief weten’. Het navelchakra geeft dan ook heel belangrijke informatie over hoe je je eigenlijk voelt in bepaalde situaties of bij bepaalde mensen. Ook laat het zien hoezeer je deze gevoelens tot je bewustzijn toelaat en ernaar handelt.

Vanuit het navelchakra wordt ook seksualiteit en geslachtelijkheid beleefd.

Kwetsuren op het gebied van contact met de andere sekse, of geweld op seksueel gebied, laten hun sporen na in dit centrum. Seksueel geweld hoeft overigens niet altijd fysiek te zijn. Ook maatschappelijke beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid, die je bijvoorbeeld in je opvoeding meekrijgt, kunnen een bepaalde gewelddadigheid in zich dragen. Het op een natuurlijke wijze aanvaarden van je eigen lichaam en seksualiteit is iets wat vandaag de dag zeker niet vanzelfsprekend is. Veel emotionele problemen vinden hier hun oorsprong.

In het navelchakra ligt ook het vermogen tot het aanvoelen van andermans stemmingen of emoties. Dit vermogen kan variëren van empathie – emoties van de ander spontaan mee kunnen voelen – tot helderwetendheid – emoties van de ander neutraal en onbevooroordeeld innerlijk kunnen waarnemen.

Je hebt een goed functionerend navelchakra als je in het dagelijks leven steeds contact weet te houden met je gevoelens, ook de negatieve, en deze eerlijk onder ogen durft te zien en te beleven. Dit is een hele kunst, omdat onze spontane gevoelens vaak niet overeenkomen met wat er sociaal van ons verwacht wordt. Vaak zijn we dan ook geneigd ons instinctieve, gevoelsmatige weten een tijdlang te negeren, meestal om harmonie te bewaren. Geef je echter wel gehoor aan je gevoelens, hoe confronterend dit ook kan zijn, dan zal dit je steeds meer greep geven op je eigen leven. Door je innerlijk weten te volgen, ontwikkel je namelijk je vermogen tot bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen, hetgeen je gevoel voor eigenwaarde enorm versterkt.

Iemand met een goed ontwikkeld navelchakra kan op een rustige en trefzekere manier zijn eigen grenzen aangeven: hij/zij kan ‘nee’ zeggen zonder zich daarover schuldig te voelen en goed inschatten waar de eigen verantwoordelijkheid eindigt en die van de ander begint. Iemand met een minder goed functionerend navelchakra heeft een gebrek aan bewust contact met de eigen gevoelens. Zo iemand weet niet goed wat er gevoelsmatig in hem/haar leeft. Het is dus ook moeilijk voor zo iemand om echt voor zichzelf te kiezen en de eigen unieke gaves te ontplooien.

Gebrekkig contact met je gevoel kan voortkomen uit een sterk ontwikkelde ratio, of een sterk ontwikkelde moraal over wat wel of niet hoort. Beide leiden er vaak toe dat gevoelens worden weggeredeneerd of als niet echt waardevol of ‘geldig’ worden beschouwd. Het overmatig waarderen van intellectuele capaciteiten is hier vaak onderdeel van.

Het is ook mogelijk dat iemand juist heel makkelijk emotioneel wordt, maar niet goed onderscheid kan maken tussen de eigen emoties en de emoties van directe naasten zoals ouders, kinderen, vrienden of collega’s.

Mensen die zich bijvoorbeeld steeds heel behulpzaam of zorgend opstellen, kunnen zich zo sterk bewust zijn van andermans gevoelens en behoeften, dat ze het contact met hun eigen gevoelens en behoeften verliezen. Zo’n persoon kan dus emotioneel heel begaafd zijn, terwijl het navelchakra toch niet goed functioneert. Problemen met assertiviteit of eigen grenzen stellen zijn hier bijna altijd aan de orde.”

Meer over dit maandelijkse traject

Het vuur van de ziel: Innerlijke reis door de chakra’s met Maria Magdalena

Zeven online bijeenkomsten door Pamela Kribbe en Gerrit Gielen (ook los te volgen).

Doel

Maak contact met je levensvuur in de zeven centra (chakra’s) van je energieveld

Ontdek en begrijp je zwakke plekken: waar is het vuur te sterk of onmatig, waar is het zwak of afwezig

Herstel een evenwichtige vuurstroom en verbind je chakra’s met jouw zielsinspiratie

Inleiding

Elk mens draagt een vuur in zich mee. Het is het vuur van zijn of haar ziel. In dit vuur zit levenskracht en scheppingsdrang.

Dit vuur is oorspronkelijk spiritueel, niet materieel, van aard, maar het is tevens verankerd in je lichaam: het is op verschillende niveaus in je lichaam aanwezig.

Zo is er het vuur van de buik, het vuur van het hart en het vuur van het hoofd.

Nog gedetailleerder uitgesplitst zijn er zeven energiecentra of chakra’s, gelegen langs de ruggengraat, die alle een vuur in zich dragen, dat in een bepaalde toestand verkeert.

Het vuur kan fel branden en onrust veroorzaken, het kan ook te zwak zijn of bijna uitgedoofd.

Met het vuur kan het in het ene chakra anders gesteld zijn dan in het andere.

Elk chakra staat in het teken van een bepaald levensthema

1. Wortelchakra : aarding en bestaanszekerheid (nabestellen)

2. Navelchakra : verbinding, emotie en seksualiteit

3. Zonnevlecht: grenzen, wilskracht en manifestatie (bestellen)

4. Hartchakra: liefde, universeel en persoonlijk (aanmelden)

5. Het keelchakra: kanaliseren van je ziel via communicatie

6. Het derde oog: de vlam van je intuïtie en innerlijk weten

7. Het kruinchakra: het kosmisch vuur

In evenwicht is het vuur in een chakra voelbaar als een zachte gloed: warm, vitaal en tegelijk helder en rustig. In die toestand staat het chakra onder leiding van de ziel, het wordt geïnspireerd door hogere gevoelstrillingen zoals vreugde, vertrouwen en geduld.

Als we kijken naar hoe het vuur van de ziel stroomt in iemands energieveld, gaat het ook om de verbinding tussen de zeven chakra’s, ofwel tussen de drie gebieden van buik, hart en hoofd. De chakra’s of deelgebieden functioneren niet in isolement, ze worden door elkaar beïnvloed.

De ruggengraat kun je zien als de verbinding of brug tussen alle deelgebieden of chakra’s in het lichaam. De ruggengraat is een soort kanaal voor de zielsenergie en door met een liefdevol en open bewustzijn je chakra’s innerlijk te onderzoeken, help je de rol van de ruggengraat als energetische brug tussen de afzonderlijke delen te herstellen. Jouw bewustzijn verbindt en heelt.

Wat gaan we doen?

In de helende reis die we gaan maken in deze online maandelijkse bijeenkomsten nodigt Maria Magdalena je uit om met je aandacht langs alle zeven chakra’s te reizen en daar voelend aanwezig te zijn.

Voelend wil zeggen: aandachtig openstaand voor alles wat in je leeft en voor beelden die spontaan opborrelen als je je focust op het betreffende energiecentrum.

Maria Magdalena licht toe:

“Vaak zijn jullie bang voor je eigen innerlijk, voor de emotionele ladingen die omhoog kunnen komen, of beelden die je verontrusten. Deze angst is onterecht. Alles wat onbewust is, wil uiteindelijk naar het licht toe. Naar het licht van begrip en bewustzijn. Dat IS de innerlijke reis van de ziel. Als je dat tegenhoudt, vertraag je de reis, en je groei.

Ik vraag je om je niet te laten weerhouden door angst, en erop te vertrouwen dat je op deze reis precies dat tegenkomt wat NU gezien en ontdekt wil worden. Vertrouw op het ritme van je ziel.

Wees niet bang voor het donker, voor verstoringen die je aantreft in de chakra’s. Door je te verbinden met het donker, door er actief JA tegen te zeggen, trek je evenwicht aan. Door je bereidheid alles aan te zien, krijg je antwoorden, en ook hier is het belangrijk dat je vertrouwt op wat zich aandient in je bewustzijn.”

Over de methode

Als we invoelend en intuïtief ons eigen energieveld onderzoeken, is de taal waarmee je werkt vaak beeldend van aard. Je ziet beelden, die symbolisch of feitelijk van aard zijn. Een beeld is symbolisch wanneer het verwijst naar iets anders: je ziet bijvoorbeeld een bang of eenzaam kind in een chakra en dat verwijst naar de emotie angst of eenzaamheid in jou. Het kind staat symbool voor een emotie. Feitelijke beelden verwijzen naar iets wat echt is gebeurd, en dat kan in dit leven of in een vorig zijn geweest. Je kunt een gebeurtenis uit het verleden zien, die jou nu nog raakt en beïnvloed. Als het om beelden van een vorig leven gaat, of van je vroege jeugd, kun je vaak niet weten of het echt gebeurd is wat je ziet. Het is dan lastig te bepalen of het beeld symbolisch of feitelijk is. In dat geval kun je je het beste concentreren op de symbolische waarde ervan. In plaats van te willen achterhalen wat er precies gebeurd is, kun je veel beter focussen op de emotionele en psychische effecten van wat je waarneemt.

Op een innerlijke reis gaat het allereerst om jouw gemoedstoestand, om jouw gevoelsmatige reacties op wat er ook gebeurd is. Ook als je spontaan in regressie gaat en gebeurtenissen gaat zien uit een verleden dat je je niet bewust kunt herinneren, blijf gefocust op de vraag wat het jou NU te zeggen heeft en wat er NU doorvoeld en begrepen wil worden.

Bijvoorbeeld: stel dat je in een leven terecht komt waarin je werd veroordeeld als heks en op de brandstapel terecht kwam, concentreer je dan op de emotionele ladingen die het sterkste in je bewustzijn doordringen en ga daarmee aan de slag. Daartoe krijg je in de gechannelde meditaties ook steeds suggesties aangereikt.

Deze spiritueel-psychologisch gerichte methode heeft tot doel je te bevrijden van oude emotionele lasten en er de scherpste kanten van af te halen. Het doel is om het innerlijk vuur van de ziel vrijelijk te laten stromen in de chakra’s en om de gebieden van buik, hart en hoofd weer soepel te verbinden.

De innerlijke reis door de chakra’s maken we in zekere zin samen, omdat we tijdens de online bijeenkomsten ons allemaal verbinden met een bepaalde bewustzijnsweg: die van liefdevol kijken naar je lichte en je donkere kanten. Het kan steun geven om op afstand verbonden te zijn met gelijkgestemden met dezelfde intentie.

Tevens kun je na afloop van de online bijeenkomsten met behulp van de geluidsbestanden de innerlijke reis zo vaak herhalen als je wilt. Soms zijn de resultaten groot, en ervaar je een doorbraak in je bewustzijn of gevoel, andere keren ontvang je subtiele aanwijzingen of hints. Heb geduld en vertrouwen. Telkens zullen zich nieuwe inzichten openbaren. De reis van de ziel kent haar eigen ritme en diepgang.

Data van de bijeenkomsten

Zondag 3 september 2023: eerste of wortelchakra (bestellen)

Zondag 1 oktober 2023: tweede of navelchakra

Zondag 5 november 2023: derde chakra of zonnevlecht (bestellen)

Zondag 3 december 2023: vierde of hartchakra (aanmelden)

In januari is er een pauze, waarin ruimte wordt gemaakt voor de Nieuwjaarsboodschap

Zondag 4 februari 2024: vijfde of keelchakra

Zondag 3 maart 2024: zesde chakra of derde oog

Zondag 7 april 2024: zevende of kruinchakra


Meer lezen?

Hier lees je een artikel van Pamela Kribbe over de aura en de afzonderlijke chakra’s.

Hier lees je een channeling getiteld ‘Mannelijke en vrouwelijke energie’, die ingaat op de mannelijke en vrouwelijke energiestromen in de zeven chakra’s. (Deze channeling behandelt het onderwerp mannelijke en vrouwelijke energie in brede zin; de chakra’s worden halverwege ter sprake gebracht)


Misschien vind je dit ook interessant…

(Tip!) Lees de gechannelde Lichtwerkerserie welke het fundament is van alle channelings.

Wie zijn Pamela Kribbe en Gerrit Gielen?

Wat is channeling en Jeshua, wie ben jij?

Lees de blogs van Pamela Kribbe en Gerrit Gielen.

Meer informatie over Pamela’s boeken

Volg Pamela op Facebook in het (Nederlands) en (Engels)

Bekijk de channeling playlist op ons Youtube kanaal.

Volg de maandelijkse channelings nu ook in het Engels via Lightraisers Worldwide.

Andere suggesties…

Winkelmandje

Add a product in cart to see here!
0
Het vuur van de ziel: Chakra 2
15.00
Scroll naar boven