0.00
0
0
Subtotal: 0.00
Geen producten in je winkelwagen.

Het vuur van de ziel: Chakra 3

15.00

Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena met inleiding en meditatie van Gerrit Gielen.

Chakra 3: Zonnevlecht: grenzen, wilskracht en manifestatie.

Het derde chakra, dat zich ter hoogte van je maag bevindt, wordt ook wel de zonnevlecht genoemd en is idealiter de zetel van een gezond ik-bewustzijn.

Als het goed functioneert, is er een helder bewustzijn van ‘jij’ en ‘ik’, van grenzen. Ook bevat dit centrum het vermogen je bewustzijn en je creativiteit te focussen, zodat je dromen en verlangens concreet vorm kunnen krijgen in de werkelijkheid.

Wanneer de energie niet goed stroomt in je zonnevlecht, kan er een gebrek aan daadkracht en doelbewustheid optreden. Of je kunt je grenzen niet goed vasthouden en absorbeert teveel niet-eigen energieën (emoties, pijn, verwachtingen van anderen).

Je word uitgenodigd te onderzoeken hoe jouw derde chakra functioneert. Pamela channelt Maria Magdalena over hoe je het vuur van je ziel kunt laten doorstromen in je zonnevlecht.

Beschrijving

Je ontvangt 3 audio opnames

Een inleidende meditatie van Gerrit Gielen en een channeling van Pamela Kribbe. Ook ontvang je een link naar de bonus video en kan je de audio opname hiervan downloaden. De duur van deze opnames samen is 70 minuten en je ontvangt ze direct na je bestelling in je mailbox.

Deze bundel maakt deel uit van de serie ‘Het vuur van de ziel’ die heeft plaatsgevonden bij Lichtwerkers Nederland, november 2023.


PDF

Naast de audio opnames ontvang je nu ook het tekstbestand van de channeling. 


Reacties van deelnemers:

“Hoi, Ik woon in Zweden, daar is ruimte. Maar vrijheid vind ik in de channelings die jullie aanbieden. Verlossend zelfs. Ik voel me bevrijd en dankbaar. Liefs aan het hele team! Een open hart verbinding :)”

“Graag wil ik je bedanken Pamela voor je boodschappen en video’s. Vandaag was het 3e chakra nogmaals aan de beurt en wéér heb ik er iets aan. Fijne serie die chakra serie! 🙏 🌺”

“This is the work that takes a lifetime because so many energies that want to keep my soul from landing. Thank you so much for all the inspiration and encouragement and the way you walk with me and others on this difficult path.”

Algemene informatie over de zonnevlecht

Uit het eerder gedeelde artikel over aura’s, chakra’s en auralezen van Pamela Kribbe:

“Het derde chakra bevindt zich ter hoogte van je maag/middenrif. Het vormt je bron van levensenergie en creativiteit en het is de zetel van de wil. De energie van het derde chakra stelt je in staat om gedachten, verlangens en wensen via het handelen te verwerkelijken in de materiële werkelijkheid. De levenskracht die bij het derde chakra ontspringt, is op zich neutraal, dat wil zeggen noch goed noch slecht. Deze creatieve energie kan geïnspireerd worden door de verlangens of idealen van het hoger zelf (het hart), of ze kan louter in het teken staan van persoonlijke macht en ambitie (het ego).

De mate waarin iemand actief in het leven staat, zich enthousiast en betrokken voelt bij zijn (dagelijkse) bezigheden, zegt veel over het functioneren van het derde chakra. Iemand die zich gedurende langere tijd passief en lethargisch voelt, heeft waarschijnlijk (tijdelijk) het contact verloren met zijn/haar creatieve bron. Dat is op zich niet erg. In het gevoel van passiviteit of leegheid spreekt de ziel haar wens uit naar andere, meer vervullende bezigheden. De ziel spreekt via het gevoel. Er is pas sprake van een probleem als deze taal van de ziel voor langere tijd genegeerd wordt.

Bij iemand die actief en enthousiast in het leven staat, stroomt de energie in het derde chakra goed door. Toch zit hier een addertje onder het gras. Iemand kan een zeer actief en druk leven leiden, terwijl het hem/haar niettemin ontbreekt aan ware creativiteit, i.e. creativiteit die een uiting vormt van de ziel. De activiteiten van die mens kunnen bijvoorbeeld opgelegd zijn vanuit externe motieven: willen voldoen aan maatschappelijke normen of aan verwachtingen van partner, familie en vrienden. Als dit het geval is, zal er op een bepaald niveau altijd een gevoel van onvrede in die persoon heersen. Als hij/zij daar geen aandacht aan besteedt, kunnen uiteindelijk psychische of lichamelijke klachten optreden. In zo’n geval functioneert het derde chakra wel, maar op een verwrongen manier. De totale energie van het Zelf kan niet goed of niet volledig tot uiting komen.

Bij een optimaal functionerend derde chakra stromen de creatieve impulsen van de ziel moeiteloos door naar de aardse werkelijkheid: iemand is in staat zijn diepste dromen en verlangens te verwerkelijken en voelt zich daarom wezenlijk vervuld.”

Meer over deze maandelijkse serie

Het vuur van de ziel: Innerlijke reis door de chakra’s met Maria Magdalena

Zeven online bijeenkomsten door Pamela Kribbe en Gerrit Gielen (ook los te volgen).

Doel

Maak contact met je levensvuur in de zeven centra (chakra’s) van je energieveld

Ontdek en begrijp je zwakke plekken: waar is het vuur te sterk of onmatig, waar is het zwak of afwezig

Herstel een evenwichtige vuurstroom en verbind je chakra’s met jouw zielsinspiratie

Inleiding

Elk mens draagt een vuur in zich mee. Het is het vuur van zijn of haar ziel. In dit vuur zit levenskracht en scheppingsdrang.

Dit vuur is oorspronkelijk spiritueel, niet materieel, van aard, maar het is tevens verankerd in je lichaam: het is op verschillende niveaus in je lichaam aanwezig.

Zo is er het vuur van de buik, het vuur van het hart en het vuur van het hoofd.

Nog gedetailleerder uitgesplitst zijn er zeven energiecentra of chakra’s, gelegen langs de ruggengraat, die alle een vuur in zich dragen, dat in een bepaalde toestand verkeert.

Het vuur kan fel branden en onrust veroorzaken, het kan ook te zwak zijn of bijna uitgedoofd.

Met het vuur kan het in het ene chakra anders gesteld zijn dan in het andere.

Elk chakra staat in het teken van een bepaald levensthema

1. Wortelchakra : aarding en bestaanszekerheid (bestellen)

2. Navelchakra : verbinding, emotie en seksualiteit (bestellen)

3. Zonnevlecht: grenzen, wilskracht en manifestatie

4. Hartchakra: liefde, universeel en persoonlijk (aanmelden)

5. Het keelchakra: kanaliseren van je ziel via communicatie

6. Het derde oog: de vlam van je intuïtie en innerlijk weten

7. Het kruinchakra: het kosmisch vuur

In evenwicht is het vuur in een chakra voelbaar als een zachte gloed: warm, vitaal en tegelijk helder en rustig. In die toestand staat het chakra onder leiding van de ziel, het wordt geïnspireerd door hogere gevoelstrillingen zoals vreugde, vertrouwen en geduld.

Als we kijken naar hoe het vuur van de ziel stroomt in iemands energieveld, gaat het ook om de verbinding tussen de zeven chakra’s, ofwel tussen de drie gebieden van buik, hart en hoofd. De chakra’s of deelgebieden functioneren niet in isolement, ze worden door elkaar beïnvloed.

De ruggengraat kun je zien als de verbinding of brug tussen alle deelgebieden of chakra’s in het lichaam. De ruggengraat is een soort kanaal voor de zielsenergie en door met een liefdevol en open bewustzijn je chakra’s innerlijk te onderzoeken, help je de rol van de ruggengraat als energetische brug tussen de afzonderlijke delen te herstellen. Jouw bewustzijn verbindt en heelt.

Wat gaan we doen?

In de helende reis die we gaan maken in deze online maandelijkse bijeenkomsten nodigt Maria Magdalena je uit om met je aandacht langs alle zeven chakra’s te reizen en daar voelend aanwezig te zijn.

Voelend wil zeggen: aandachtig openstaand voor alles wat in je leeft en voor beelden die spontaan opborrelen als je je focust op het betreffende energiecentrum.

Maria Magdalena licht toe:

“Vaak zijn jullie bang voor je eigen innerlijk, voor de emotionele ladingen die omhoog kunnen komen, of beelden die je verontrusten. Deze angst is onterecht. Alles wat onbewust is, wil uiteindelijk naar het licht toe. Naar het licht van begrip en bewustzijn. Dat IS de innerlijke reis van de ziel. Als je dat tegenhoudt, vertraag je de reis, en je groei.

Ik vraag je om je niet te laten weerhouden door angst, en erop te vertrouwen dat je op deze reis precies dat tegenkomt wat NU gezien en ontdekt wil worden. Vertrouw op het ritme van je ziel.

Wees niet bang voor het donker, voor verstoringen die je aantreft in de chakra’s. Door je te verbinden met het donker, door er actief JA tegen te zeggen, trek je evenwicht aan. Door je bereidheid alles aan te zien, krijg je antwoorden, en ook hier is het belangrijk dat je vertrouwt op wat zich aandient in je bewustzijn.”

Over de methode

Als we invoelend en intuïtief ons eigen energieveld onderzoeken, is de taal waarmee je werkt vaak beeldend van aard. Je ziet beelden, die symbolisch of feitelijk van aard zijn. Een beeld is symbolisch wanneer het verwijst naar iets anders: je ziet bijvoorbeeld een bang of eenzaam kind in een chakra en dat verwijst naar de emotie angst of eenzaamheid in jou. Het kind staat symbool voor een emotie. Feitelijke beelden verwijzen naar iets wat echt is gebeurd, en dat kan in dit leven of in een vorig zijn geweest. Je kunt een gebeurtenis uit het verleden zien, die jou nu nog raakt en beïnvloed. Als het om beelden van een vorig leven gaat, of van je vroege jeugd, kun je vaak niet weten of het echt gebeurd is wat je ziet. Het is dan lastig te bepalen of het beeld symbolisch of feitelijk is. In dat geval kun je je het beste concentreren op de symbolische waarde ervan. In plaats van te willen achterhalen wat er precies gebeurd is, kun je veel beter focussen op de emotionele en psychische effecten van wat je waarneemt.

Op een innerlijke reis gaat het allereerst om jouw gemoedstoestand, om jouw gevoelsmatige reacties op wat er ook gebeurd is. Ook als je spontaan in regressie gaat en gebeurtenissen gaat zien uit een verleden dat je je niet bewust kunt herinneren, blijf gefocust op de vraag wat het jou NU te zeggen heeft en wat er NU doorvoeld en begrepen wil worden.

Bijvoorbeeld: stel dat je in een leven terecht komt waarin je werd veroordeeld als heks en op de brandstapel terecht kwam, concentreer je dan op de emotionele ladingen die het sterkste in je bewustzijn doordringen en ga daarmee aan de slag. Daartoe krijg je in de gechannelde meditaties ook steeds suggesties aangereikt.

Deze spiritueel-psychologisch gerichte methode heeft tot doel je te bevrijden van oude emotionele lasten en er de scherpste kanten van af te halen. Het doel is om het innerlijk vuur van de ziel vrijelijk te laten stromen in de chakra’s en om de gebieden van buik, hart en hoofd weer soepel te verbinden.

De innerlijke reis door de chakra’s maken we in zekere zin samen, omdat we tijdens de online bijeenkomsten ons allemaal verbinden met een bepaalde bewustzijnsweg: die van liefdevol kijken naar je lichte en je donkere kanten. Het kan steun geven om op afstand verbonden te zijn met gelijkgestemden met dezelfde intentie.

Tevens kun je na afloop van de online bijeenkomsten met behulp van de geluidsbestanden de innerlijke reis zo vaak herhalen als je wilt. Soms zijn de resultaten groot, en ervaar je een doorbraak in je bewustzijn of gevoel, andere keren ontvang je subtiele aanwijzingen of hints. Heb geduld en vertrouwen. Telkens zullen zich nieuwe inzichten openbaren. De reis van de ziel kent haar eigen ritme en diepgang.

Data van de bijeenkomsten

Zondag 3 september 2023: eerste of wortelchakra (bestellen)

Zondag 1 oktober 2023: tweede of navelchakra (bestellen)

Zondag 5 november 2023: derde chakra of zonnevlecht

Zondag 3 december 2023: vierde of hartchakra (aanmelden)

In januari is er een pauze, waarin ruimte wordt gemaakt voor de Nieuwjaarsboodschap

Zondag 4 februari 2024: vijfde of keelchakra

Zondag 3 maart 2024: zesde chakra of derde oog

Zondag 7 april 2024: zevende of kruinchakra


Meer lezen?

Hier lees je een artikel van Pamela Kribbe over de aura en de afzonderlijke chakra’s.

Hier lees je een channeling getiteld ‘Mannelijke en vrouwelijke energie’, die ingaat op de mannelijke en vrouwelijke energiestromen in de zeven chakra’s. (Deze channeling behandelt het onderwerp mannelijke en vrouwelijke energie in brede zin; de chakra’s worden halverwege ter sprake gebracht)


Misschien vind je dit ook interessant…

(Tip!) Lees de gechannelde Lichtwerkerserie welke het fundament is van alle channelings.

Wie zijn Pamela Kribbe en Gerrit Gielen?

Wat is channeling en Jeshua, wie ben jij?

Lees de blogs van Pamela Kribbe en Gerrit Gielen.

Meer informatie over Pamela’s boeken

Volg Pamela op Facebook in het (Nederlands) en (Engels)

Bekijk de channeling playlist op ons Youtube kanaal.

Volg de maandelijkse channelings nu ook in het Engels via Lightraisers Worldwide.

Andere suggesties…

Winkelmandje

Add a product in cart to see here!
0
Het vuur van de ziel: Chakra 3
15.00
Scroll naar boven